Home / Без категория / Производство и приложение на силициеви кристали

Производство и приложение на силициеви кристали

Силициевите монокристали намират много голямо приложение в бита ни като се започне от производството на фотоволтаични слънчеви панели, елементи за микроелектрониката, инфрачервена оптика, СО 2 лазери, производство на полупроводници и други.

Какво представляват силициевите монокристали и как се получават?

Основната технология за производство на силициеви монокристали, която се използва и в производствата на български компании като http://opsil.net/ се нарича метод на Чохралски. Методът е наречен на името на откривателя си Ян Чохралски, който през 1916 година открива начин за „израстване/растеж” на кристалите.

За да се произведе силициев монокристал, първо трябва да се разтопи силиций (Si). В кварцов тигел с висока чистота се поставя висококачествен поликристален силиций и се разтопява в силиконова пещ. След като силиция се разтопи, към него се прибавят различни примеси, които променят електрическите му свойства (в зависимост от приложението на силициевия монокристал той може да бъде n-кристал или p-кристал или казано по друг начин „положителен” или „отрицателен”). В следващия етап на производството към разтопения напълно силиций се потапя „пръчка”, която има на върха си силициев монокристал. „Пръчката” се върти и едновременно изтегля нагоре в определена честота и бързина и тъй като тя е с по-ниска температура от разтопения силиций, той се полепва по нея и се втвърдява. Този метод дава възможност да бъде изтеглен голям монокристал като най-големите размери могат да достигнат до дължина от 1 – 2 метра и до 400 мм. големина.

Най-често производителите на силициеви монокристали като http://opsil.net/ произвеждат кристали с диаметър от 200 – 300 мм., но ако желанията на клиента са различни, могат да бъдат произведени и кристали с други размери.

За какво се използват силициевите монокристали?

Най-голямо приложение монокристалите намират в производството на фотоволтаични слънчеви панели. Монокристалните панели са и най-ефективните, икономични и с най-дълъг живот слънчеви панели.

Силициевите монокристали намират широко приложение и в производството на интегрални платки за микроелектрониката, за производство на чипове, полупроводници и други.

Важно е да се знае, че когато монокристалите са с предназначение за микроелектрониката се използва друг метод (безтигелно зонно топене) Това се налага, за да се достигне още по-висока чистота на монокристала.

 

About svetla

Check Also

Чаша за капучино или лате

Видове чаши за кафе

Чашите за кафе са неизменна част колекцията от съдове на  всяко домакинство. Те ни съпътстват ...