Home / Новини / Потребителският кредит – начин да осъществите плановете си

Потребителският кредит – начин да осъществите плановете си

Домът ви има нужда от освежаване или ремонт. Автомобилът ви вече е напълно амортизиран, но нямате достатъчно пари, за да закупите нов. Студенти сте и се затруднявате да плащате вноските за обучението си. Предстои ви сватба, разходите, по която искате да покриете сами.

Имате и други планове, които отдавна мечтаете да реализирате, но ви липсват средствата, за да ги видите осъществени.

А обмислихте ли варианта да потърсите потребителски кредит?

А обмислихте ли варианта да потърсите потребителски кредит?

Потребителското кредитиране е един от бързите и леснодостъпни начини да си осигурите средствата, които са ви нужни, за да реализирате плановете си.

 

Какво наричаме потребителски кредит?

Потребителският заем е вид кредитна услуга, която се предоставя от банковите институции. Това е паричен заем, който банки като ДСК предоставят на физически лица за потребителски цели, които не са свързвани с предприемаческа дейност.

Казано другояче, този вид кредит е предназначен специално за вас като физическо лице. Кандидатствайки за подобен кредит от някоя банка вие можете напълно спокойно да реализирате всички си планове, без значение дали става дума за ремонт, покупка на кола, екзотично пътешествие или нещо друго.

 

Видове потребителски заеми

През последните години интересът към този вид кредитиране от страна на потребителите силно е увеличи, което наложи банковите институции да разработят и предлагат различни видове потребителски кредити. По този начин банките дават възможност на повече потребители да открият най-подходящия кредит, с помощта на който да осъществят плановете си.

Банки като ДСК например предлагат няколко вида потребителски кредити като стандартен, бърз, кредит за пенсионери, студентски заем, кредит овърдрафт и други.

  • Стандартни потребителски заеми

Предназначени са усвояване от физически лица. Към този вид банков заем обикновено прибягват хора, които се нуждаят от кредит в по-голям размер, за да осъществят по-скъпо струващите си планове. Стандартният кредит се отпуска в размер от 500 до 35 000 лв, а сроковете за погасяване са 18 месеца до 10 години.

Предимството на този вид заем за физически лица е, че при кандидатстване за него няма възрастови ограничения, възможно е договаряне за гратисен период от три месеца и не се изисква от кредитоискателя да посочи за какво ще използва заема.

Стандартните заеми се предоставят единствено от банкови институции.

  • Бързи потребителски кредити

Предоставят се както от банкови, така и от небанкови организации (кредитни компании). Кандидатстването за този вид потребителски микрокредити става бързо, изисква се предоставянето единствено на лична карта, а при одобрение кредита се превежда по сметката на кредитополучателя за броени часове.

Предимството на това кредитиране се крие в бързината на обработка на заявката и в бързината на отпускане на средствата. Недостатъкът е, че сумите, които се отпускат не са много големи, а срокът за погасяване е доста кратък.

  • Кредит за хора в пенсионна възраст

С навлизането в пенсионна възраст става все по-трудно да се отделят средства за осъществяване на някакви планове. А хората от третата възраст имат своите нужди и се нуждаят от допълнителни финансови средства. Затова и банковите институции предлагат специално за тях кредит за пенсионери. Кредитът се отпуска от единствено от банките и за него могат да кандидатстват пенсионери, без значение от възрастта.

Кредитите за пенсионери, които от банка ДСК отпускат са в размер от 500 до 15 000 лв. Погасяването им варира според размера на кредита (от 18 месеца до 10 години). За кандидатстването за този вид банков заем не се изисква да бъде посочено за какво ще се използва, липсват възрастови ограничения, има гратисен период за погасяване на главницата (3 месеца) и най-важното – кредитополучателите могат да избират между намаляващи и равни вноски.

  • Студентски заем

Ако вие или децата ви сте студенти редовна форма на обучение, можете да поискате студентски кредити, които се предоставят от почти всички банкови институции у нас. Този вид заеми се предоставят за покриване на таксите за обучение или издръжка на студента. Размерът на кредита се определя според нуждите на редовно обучаващия се студент, а срокът за погасяването му е 10 години.

Предимството на този вид потребителски заеми е, че дават възможност на всички студенти, които се обучават редовно, да не се притесняват за университетските такси по време на следването си. Освен това, при този вид кредитиране банките предоставят гратисен период от една година, преди да започне погасяването на кредита. По този начин студентите имат достатъчно време да започнат работа след завършването си, да си стъпят на краката и да започнат да изплащат заема.

  • Овърдрафт

Това е малко по-особен вид потребителски кредит, който можете да поискате, ако заплатата ви се превежда по сметка от банката, при която искате да кандидатствате за овърдрафт. Сумата, която се отпуска при този потребителски кредит можете да използвате за покриване на разходи, плащане на сметки, покупка на вещи или друго.

Да потърсите потребителски кредит не е нито нещо фатално, нито толкова страшно, напротив. Това е начин, по който най-сетне можете да осъществите всичките си планове, без да чакате повече и без да събирате пари с години.

About Borislav Arapchev

Tech Editor

Check Also

Предимства и основни характеристики на климатични системи Gree

Предимства и основни характеристики на климатични системи Gree

През последните години климатиците се превърнаха в съществена част от съвременните жилища. И това е ...