Home / Новини / Откриване на течове с термокамера

Откриване на течове с термокамера

Течовете са свързани с намокряне на материали и конструкции и попадане на влага под повърхността им, където на места тя избива и над тях и течът се превръща във видим. От казаното дотук е ясно, че всеки теч променя температурата на материала, през който се разпространява, както и неговата влажност. Откриването и отстраняването на скрити течове в тръби или канализационни системи е дейност, която изисква експертни умения за диагностика и локализация от професионалисти и тяхното модерно оборудване.

Откриването на течове с помощта на термокамера е най-подходящият метод. Тя е устройство, което открива температурни разлики в материалите. Откриването на течове с  термокамера всъщност отчита температурната разлика, причинена от водата, разлята в материала. Термокамерите имат висока термична чувствителност и разделителна способност. Температурата на термокамерата варира от – 20 до + 600 °С. При измерване с тях, точността и минималната грешка на измерената температура е приблизително +/- 0,1 °С. Високата прецизност на термокамерата при откриване на течове се основава на тези технически характеристики и показатели.

Какво ще видите с термокамера?

Термокамерата ще ви покаже температурната разлика между овлажнените и сухите части на материала в различни цветови режими, със следа, изобразяваща най-високата температурна разлика. Естествено, най-голямата разлика в отчетената температура е къде точно се появява течът. Използването на термокамера за откриване на течове е безопасен и точен метод, който може да се използва почти самостоятелно. За да може термокамерата да работи правилно, откриването на теч трябва да се извършва само когато тя е правилно калибрирана и настроена.

За да се елиминират ефективно течовете от тръбопроводи, е необходимо да се знае защо и къде точно възникват те. Целта на откриването на течове е прецизно намиране на източника на влага, което се извършва с термокамера. Когато тя се използва за откриване на скрит теч, може да се наложи допълнително оборудване. Тези други устройства са сведени до специален хигрометър и ендоскопска камера за анализиране на труднодостъпни места, особено кухини, където термокамерата е с нисък капацитет.

Термовизионен анализ с термокамера

Термовизионният анализ е много ефективен и широко използван напоследък метод за изследване и откриване на скрити течове на вода от канали, външни тръби, улуци, парни инсталации или покриви, външни стени и течове от балкони. Този метод позволява проверка за локализиране с точност до 5 cm. По този начин се избягва повреда на цялата стена или подова настилка и се получава достатъчно информация за това къде се просмуква или избива водата, спестявайки много време, пари и разходи за ремонт.

Цялата процедура протича по следния начин – Инфрачервените термокамери следят причината за възможни течове от влажна видима точка и при необходимост инспектират близките помещения или при съмнение и помещенията, разположени над съмнителни зони, където трябва да се осигури достъп, ако е необходимо.

Влагата обаче е един от най-трудните за откриване проблеми – нейните признаци са толкова фини, че е лесно да се игнорират, докато водата не започне да капе от тавана. Термичните камери могат да помогнат за откриване на влага и течове и за оценка техните нива, но идентифицирането на модел, който изглежда като нещо подобно, не гарантира, че влагата е налична. Температурните разлики могат да се наблюдават по много причини, различни от влагата в стените. За да се провери какво се вижда, трябва допълнително да се използва хигрометър, за да се потвърди какво открива термокамерата.

About plami

Check Also

Кои са непознатите функционалности на интернет банкирането

Кои са непознатите функционалности на интернет банкирането

Често, когато повечето хора чуят за интернет банкиране, си представят просто правене на преводи. То ...