Home / Новини / Кои са ползите от посещаване на частно езиково училище?

Кои са ползите от посещаване на частно езиково училище?

Кои са ползите от посещаване на частно езиково училище?

Изборът на училище след 11-ти клас не винаги е лесен избор, тъй като различни фактори трябва да се вземат под внимание. Ако сте изправени пред въпроса кое училище да изберете за своето дете, то  няма точен отговор на този въпрос. И държавните и частните училища предлагат своите предимства и недостатъци, така че изборът на образователна институция зависи основно от мотивацията на самия ученик и какви са неговите планове за бъдещо образователно и кариерно развитие. Държавните училища нямат такса, но използваните методи на преподаване в тях не винаги водят до добри резултати при различните ученици. 

Според статистиката плюсовете на частните училища преобладават спрямо минусите им.

 В България частните езикови училища увеличиха своята популярност през последните години, едни от които са частни училища Пловдив. Едно от нещата, които най-много отличава часните от държавните училища са новите методи на преподаване, които са заложени в учебните им програми.

Кои са ползите от посещаване на частно езиково училище?

Източник на изображението: Pixabay

Ако се чудите дали образованието в частно езиково училище си заслужава, то в следващите редове ще ви дадем някои причини, които ще ви убедят, че то наистина е една добра дългосрочна инвестиция в бъдещето на един ученик.

По-качествено образование следващо нови методи на преподаване

Според статистиката учениците посещаващи частни езикови гимназии са едни от тези, които получават най-качествено образование и са с най-висока успеваемост сред всички училища в страната. 

Кои са ползите от посещаване на частно езиково училище?

Източник на изображението: Pixabay

Високото качество на образованието предлагано от частните езикови училища се дължи на новите образователни методи, които учебните им програми включват. Тези международно одобрени методи на обучение  гарантират на всички ученици ефективно усвояване на учебния материал и получаване на дългосрочни знания и ценни умения.

Учебните програми на частните езикови училища в страната предлагат интензивно обучение по английски, както и по  избран втори чужд език, което следва зададените международни образователни стандарти при всички езикови училища в чужбина.

Тъй като приемът в частните училища се осъществява чрез селективен процес, по този начин обучаващите се  в тях деца са на едно образователно ниво като цяло. Държавните училища от друга страна са задължени по закон да приемат всички ученици без дискриминация, в резултат на което често се случва учениците в един клас да са на различен етап в образователния си напредък.

Индивидуален подход

За разлика от държавните училища, където се прилагат стандартизирани модели на преодаване за голям брой ученици, в частните училища се прилагат иновативни модели на обучение.

С цел  да се помогне на всеки ученик да развие личните си силни страни и умения в избрана образователна сфера, преподавателите в частните езикови училища прилагат персонализиран подход при предаването на учебния материал.  За постигането на този подход спомага и фактът, че класовете в частните училища се състоят от по-малък брой ученици. Това допринася за по-доброто ниво на концентрация и дисциплина при учениците по време на учебните часове.

Прилагането на персонализиран подход също така спомага за способността за обективно оценяване на учениците от страна на учителите, така и умение у самите ученици за задълбочена самооценка.

Кои са ползите от посещаване на частно езиково училище?

Източник на изображението: Pixabay

Гъвкавост

Друга отличителна черта на учебните програми на частните езикови гимназии е свободата на избор, която предлагат. Учениците имат право да избират учебните предмети, които да са застъпени в учебната им програма, нивото на интензивност, с която да се обучават по дадени предмети, както и самите преподаватели, които да бъдат до тях през цялото си образователно преживяване.

Възможности за кариерно развитие

Частните училища предлагат висококачествено образование, което гарантира множество образователни и кариерни възможности. Завършването на частна езикова гимназия със сигурност предлага успешна кариерна реализация в различни сфери.

 IB училищата например предлагат специална образователна програма наречена International Baccalaureate, чието завършване предлага международно призната квалификация. Дипломата, която завършващите частно IB училище получават, освобождава от полагане допълнителни изпити при прием в престижен чуждестранен университет.

About plami

Check Also

От значение ли е климатикът за работното място през зимата?

От значение ли е климатикът за работното място през зимата?

С наблицаващите коледни празници, последното нещо, за което повечето работодатели мислят, е климатизацията на работното ...