Home / Новини / Какво е аварийно осветление?

Какво е аварийно осветление?

Що е то аварийно осветление?

С урбанизирането на градовете и събирането на все повече хора в една сграда, аварийното и евакуационното осветление стават задължителни. Няма как да се предвиди дали ще има авария в нормалното осветление, за да се предположи дали аварийното ще е нужно, заради това се предполага, че резервен вариант винаги трябва да има, когато става въпрос за безопасността на хората. Така в България се приемат няколко нормативи и стандарти за аварийното осветление, като всичко може да се сумира в БДС EN 1838:2005 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”. При проектирането на каквато и да е сграда, която събира много хора се прилагат задължително тези правила за безопасност. Идеята на аварийното осветление е да работи поне час, ако прекъсне захранването на нормалното и хората трябва да си продължат нормалната дейност или да напуснат сградата. При всяка една авария, личната сигурност е на първо място и аварийните системи трябва да са безотказни, така

Какви осветителни тела се считат за аварийно осветление?

Когато става въпрос за аварийно осветление на пазара са се наложили халогенните и луминисцентните лампи. Водеща е минималната енергийна ефективност заради ниското ѝ влияние върху околната среда както и намалените разходи. По тази логика, малко по малко започват да се налагат и LED източниците подобни на аварийно осветление ASGLight.bg. За момента обаче, най-широко използвани са луминисцентните лампи. Аварийното осветление в най-общ смисъл е знаци, които да показват къде е изхода, както и осветителни тела, които могат да работят без захранване. Като разгледате предложенията на пазара, ще видите, че има много осветителни тела, които отговарят на стандартите за аварийно и евакуационно осветление и няма да имате никаква трудност в намирането на такова. Като огромен плюс на съвременните технологии са онези осветителни тела, които са с вградена система за самотестване. Те спестяват усилието от постоянно следене дали функционалността им е изправна.

Какви са видовете аварийно осветление?

Нормативите и стандартите определят 3 вида аварийно осветление – такова за евакуационните пътища, осветление за отворени пространства, както и на високо-рискови зони. Евакуационното осветление на маршрути, първият вид е най-широко разпространеното, има за цел да освети пътищата до изходите. Допълнително трябва да осигури и безпроблемно достигане до противопожарните устройства, ако са налични такива. Самото аварийно осветление трябва да работи поне един час, както и да включва не само лампи, ами и светещи табели със знаци. Осветлението на открити пространства има за цел е да открои безопасни зони, където хора могат да се съберат. Втората му функция е да подпомогне утихването на паника, която би могла да се появи при авария или инцидент. Третият вид аварийно осветление е това при високо-рисковите зони, които включват всякакви места, където хората работят с машини или предмети, които могат да им застрашат здравето. То трябва да осигури възможността на хората да преустановят работа безопасно и нормата е да бъде по 10% от нормалното осветление. За всички видове аварийно осветление важи правилото, то да се монтира на поне 2 метра височина, за да може да е максимално видимо.

Какво е обозначителен знак?

Това са всички светещи знаци, които дават ясна информация къде е най-близкият изход. Те е задължително да са достатъчно големи и да бъдат поставени на места, където могат лесно да се видят. Има два типа, такива които са светещи и имат някаква батерия, и такива, които са външно осветление. Изборът се съобразява спрямо местоположението, където ще бъде разположен обозначителният знак.

Аварийното осветление е толкова задължително, колкото и нормалното. Всички сгради, в които се събират голям набор от хора и прекарват в тях известно време, независимо дали става въпрос за живеене или просто за посещаване, трябва да спазват нормите и разпоредбите за аварийно и евакуационно осветление. В България наредбите и правилата за този тип осветление се изготвят от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

About Borislav Arapchev

Tech Editor

Check Also

Какво трябва да знаете за шофирането в планината през зимата?

Какво трябва да знаете за шофирането в планината през зимата?

Да, в градовете в България вече снегове няма, но в планините далеч не е така. ...