Home / Новини / Какво е аварийно осветление?

Какво е аварийно осветление?

Що е то аварийно осветление?

С урбанизирането на градовете и събирането на все повече хора в една сграда, аварийното и евакуационното осветление стават задължителни. Няма как да се предвиди дали ще има авария в нормалното осветление, за да се предположи дали аварийното ще е нужно, заради това се предполага, че резервен вариант винаги трябва да има, когато става въпрос за безопасността на хората. Така в България се приемат няколко нормативи и стандарти за аварийното осветление, като всичко може да се сумира в БДС EN 1838:2005 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”. При проектирането на каквато и да е сграда, която събира много хора се прилагат задължително тези правила за безопасност. Идеята на аварийното осветление е да работи поне час, ако прекъсне захранването на нормалното и хората трябва да си продължат нормалната дейност или да напуснат сградата. При всяка една авария, личната сигурност е на първо място и аварийните системи трябва да са безотказни, така

Какви осветителни тела се считат за аварийно осветление?

Когато става въпрос за аварийно осветление на пазара са се наложили халогенните и луминисцентните лампи. Водеща е минималната енергийна ефективност заради ниското ѝ влияние върху околната среда както и намалените разходи. По тази логика, малко по малко започват да се налагат и LED източниците подобни на аварийно осветление ASGLight.bg. За момента обаче, най-широко използвани са луминисцентните лампи. Аварийното осветление в най-общ смисъл е знаци, които да показват къде е изхода, както и осветителни тела, които могат да работят без захранване. Като разгледате предложенията на пазара, ще видите, че има много осветителни тела, които отговарят на стандартите за аварийно и евакуационно осветление и няма да имате никаква трудност в намирането на такова. Като огромен плюс на съвременните технологии са онези осветителни тела, които са с вградена система за самотестване. Те спестяват усилието от постоянно следене дали функционалността им е изправна.

Какви са видовете аварийно осветление?

Нормативите и стандартите определят 3 вида аварийно осветление – такова за евакуационните пътища, осветление за отворени пространства, както и на високо-рискови зони. Евакуационното осветление на маршрути, първият вид е най-широко разпространеното, има за цел да освети пътищата до изходите. Допълнително трябва да осигури и безпроблемно достигане до противопожарните устройства, ако са налични такива. Самото аварийно осветление трябва да работи поне един час, както и да включва не само лампи, ами и светещи табели със знаци. Осветлението на открити пространства има за цел е да открои безопасни зони, където хора могат да се съберат. Втората му функция е да подпомогне утихването на паника, която би могла да се появи при авария или инцидент. Третият вид аварийно осветление е това при високо-рисковите зони, които включват всякакви места, където хората работят с машини или предмети, които могат да им застрашат здравето. То трябва да осигури възможността на хората да преустановят работа безопасно и нормата е да бъде по 10% от нормалното осветление. За всички видове аварийно осветление важи правилото, то да се монтира на поне 2 метра височина, за да може да е максимално видимо.

Какво е обозначителен знак?

Това са всички светещи знаци, които дават ясна информация къде е най-близкият изход. Те е задължително да са достатъчно големи и да бъдат поставени на места, където могат лесно да се видят. Има два типа, такива които са светещи и имат някаква батерия, и такива, които са външно осветление. Изборът се съобразява спрямо местоположението, където ще бъде разположен обозначителният знак.

Аварийното осветление е толкова задължително, колкото и нормалното. Всички сгради, в които се събират голям набор от хора и прекарват в тях известно време, независимо дали става въпрос за живеене или просто за посещаване, трябва да спазват нормите и разпоредбите за аварийно и евакуационно осветление. В България наредбите и правилата за този тип осветление се изготвят от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

About Borislav Arapchev

Web and SEO guy.

Check Also

Какъв рокер си без кожено яке?

Какъв рокер си без кожено яке?

От години си представяш как яхваш железния си кон и заедно с групата потегляте на ...

Leave a Reply